Usługi

 1. Biuro oferuje kompleksowe usługi księgowe:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
 • ewidencja i rozliczanie podatku od towarów i usług wraz z obsługą JPK,
 • obsługa kadrowo – płacowa:
  • sporządzanie list płac
  • sporządzanie i elektroniczne przesłanie do ZUS zgłoszeń i deklaracji
  • sporządzenie i przesyłanie do US wymaganych deklaracji podatkowych pracowników
  • obsługa PFRON
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,

2. Pomoc przy rejestracji działalności i doradztwo gospodarcze.

3. Pomoc w rozliczaniu PIT dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

4. Rozliczanie i odzyskiwanie podatku z zagranicy.

Biuro świadczy pomoc w wypełnianiu niezbędnych dokumentów:

 • rozliczamy i odzyskujemy podatek z Niemiec, Belgii, Danii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii i Holandii,
 • pozyskujemy zasiłek rodzinny z Niemiec , Belgii i Holandii,
 • odzyskujemy zwrot składek z ubezpieczenia zdrowotnego Zorgoeslag z Holandii.

5. Odzyskiwanie podatku VAT z zagranicy (VAT-REF).