USŁUGI

 

 1. Biuro oferuje kompleksowe usługi księgowe:

  * prowadzenie ksiąg rachunkowych,

  * prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,

  * prowadzenie ewidencji ryczałtowej,

  * ewidencja i rozliczanie podatku od towarów i usług wraz z obsługą JPK,

  * obsługa kadrowo – płacowa:

  - sporządzanie list płac

  - sporządzanie i elektroniczne przesłanie do ZUS zgłoszeń i deklaracji
  - sporządzenie i przesyłanie do US wymaganych deklaracji podatkowych pracowników

  - obsługa PFRON

  * sporządzanie sprawozdań do GUS,
   

 2. Pomoc przy rejestracji działalności i doradztwo gospodarcze.

   

 3. Pomoc w rozliczaniu PIT dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

   

 4. Rozliczanie i odzyskiwanie podatku z zagranicy.

   

Biuro świadczy pomoc w wypełnianiu niezbędnych dokumentów:

*rozliczamy i odzyskujemy podatek z Niemiec, Belgii, Danii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii i Holandii,

*pozyskujemy zasiłek rodzinny z Niemiec , Belgii i Holandii,

*odzyskujemy zwrot składek z ubezpieczenia zdrowotnego Zorgoeslag z Holandii.

 

5. Odzyskiwanie podatku VAT z zagranicy (VAT-REF).

 

 

K O N T A K T

Biuro Rachunkowe TAX

Magdalena Plesińska

plesinska@taxslupca.pl

ul. Kleczewska 6

Słupca

+48 607 542 008

+48 63 275 53 45

+48 501 727 909